naše logo

menu

úvodní stránka
o nás
kontakty
personální zajištění
fotogalerie
pravidelný program
odpolední kroužky
ostatní stálé služby
kurzy, jednorázové akce
akce v Nehvizdech
dokumenty
dětská skupina
užitečné odkazy
učíme se
tipy na výlet
autor stránek

naše akce

Den otevřených dveří

Výlet do Čelákovic

Dětská skupina
v ZOO Praha

Retro víkend

Koncert DC Dráček

Besídka v dětské skupině

Oslava 7 let Dráčku
v herně a divadlo

Pohádková cesta DC Dráček

Čarodějnický den

Velikonoce v Dráčku

Morana v Dráčku (herna, dětská skupina a miniškolka)

Karneval 2018 v herně

Karneval v miniškolce 2018

Miniškolka - školní rok 2017/2018

První besídka
v dětské skupině

Vánoce v dětské skupině

Oslavy narozenin
v dětské skupině
 

personální zajištění
Bc. Jitka Záhrobská - vedoucí dětského centra
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC.
Matka dvou dětí.


Iveta Doležalová
Zástupkyně
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Svědomitá, pečlivá, starostlivá. Rodičovské zkušenosti. Absolventka kurzů první pomoci, logopedie, výchovy
a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích.

Do našeho týmu dále patří


Hana Adamusová
maturita v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, aktivní hra na flétnu a kytaru,
absolventka kurzů "Muzikoterapie", "Orfovy hudební nástroje", první pomoc a další.


Jitka Černá
profesní kvalifikace chůvy do zahájení povinné školní docházky. Matka tříleté Sofinky, zodpovědná, 
komunikativní. Vede volnou hernu a hlídání dětí v DC Dráček, vypomáhá v dětské skupině.


Jana Ryklová
maminka 3 dětí, spolehlivá, pečlivá, starostlivá. Absolventka kurzu: "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". Složena zkouška akreditovaného kurzu profesní kvalifikace: Chůva do zahájení povinné školní docházky.


Mgr. Veronika Kohoutová
absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Maminka roční Nely. Komunikativní, kreativní, tvořivá, zodpovědná. Vede MIMI Klub, volnou hernu a malé Šikulky.