naše logo

menu

úvodní stránka
o nás
kontakty
personální zajištění
fotogalerie
pravidelný program
odpolední kroužky
ostatní stálé služby
kurzy, jednorázové akce
akce v Nehvizdech
dokumenty
dětská skupina
2016/2017
-2017/2018
dětská skupina
2018/2019
-2019/2020
užitečné odkazy
učíme se
tipy na výlet
autor stránek

naše akce

Výlet do Čelákovic

Dětská skupina
v ZOO Praha

Retro víkend

Koncert DC Dráček

Besídka v dětské skupině

Oslava 7 let Dráčku
v herně a divadlo

Pohádková cesta DC Dráček

Čarodějnický den

Velikonoce v Dráčku

Morana v Dráčku (herna, dětská skupina a miniškolka)

Karneval 2018 v herně

Karneval v miniškolce 2018

Miniškolka - školní rok 2017/2018

První besídka
v dětské skupině

Vánoce v dětské skupině

Oslavy narozenin
v dětské skupině

Mikulášská v dětské skupině

Nová podzimní Miniškolka 2017

Podzimní tvoření
v dětské skupině

Dětská skupina
v solné jeskyni

Kroužek Cvičení rodičů
s dětmi

Dýňování v dráčkovské herničce

Nová parta
dětské skupiny

Divadelní představení pro dětskou skupinu
a miniškolku

Letní příměstský tábor Přežití 2017

Letní příměstský dobrodružný tábor 2017

Dětská skupina
na výletě v Čelákovicích

Dětská skupina
na výletě - ZOO Radonice

Tablo dětské skupiny
a miniškolky

Dětská skupina
v mateřské škole

Dětský den v herně

Dětský den
v miniškolce

Dětský den
v dětské skupině

Divadlo pro dětskou skupinu a miniškolku

Besídka dětské skupiny

Jarní tvoření dětské skupiny

Velikonoce v herně Dráčku

Velikonoce v dětské skupině

HERNA pro rodiče
s dětmi 

Březen v dětské skupině

Seminář Vaříme dětem s hlídáním dětí

Zimní tvoření, dramatizace a hudebka

Vánoční čas
v dětské skupině

Volná herna
pro rodiče s dětmi

Listopad v dětské skupině

Náš dvorek

Kurz první pomoci

Dětská skupina venku

Dětská skupina začala

Kurz šití

Viditelný Dráček
na tematické procházce

Velikonoční tvořivá dílna

Dráčkova akademie 2016

Vánoce 2015

Mikulášská 2015

Kávový workshop

Workshop: Adventní věnce

Naše miniškolka

Kroužek vaření 2015 - v nové cvičné kuchyni

Námořní příměstský tábor 2015

Indiánský příměstský tábor 2015

Dráčkova akademie

Sběr lesních plodů 2014

Halloweenské tvoření - maminky s dětmi

Rybářský kroužek
na výlovu rybníka

Návštěva šéfkuchaře Romana Fencla
z restaurace Savoy
v kroužku vaření

Příměstyský tábor 07/2014

Výtvarná soutěž 2014

Kroužek vaření

Kroužek angličtiny
s rodilou mluvčí

Výroba větrníků
pro děti nemocné cystickou fibrózou

Síťování 
a bambulkování

Sběr plodů pro lesní zvěř
 

o nás


Dětské centrum Dráček zahájilo svoji činnost v roce 2011 pod záštitou Domova dětí a mládeže hl. m. Prahy a za podpory  městyse Nehvizdy.
Počínaje červencem 2012 se dětské centrum stává součástí Základní a mateřské školy Nehvizdy, čímž dochází k promyšlenému propojení činností.

Dětské centrum Dráček je primárně zaměřeno na aktivity dětí v předškolním věku, ale řadou svých aktivit je centrem setkávání všech generací. S dětmi pracujeme v rámci pravidelných dopoledních programů, odpoledních kroužků a dále také svým podílem na organizaci mimořádných aktivit (např. dny pro děti ve spolupráci s městysem, školou a Sokolem). S dospělými se pak potkáváme především při pořádaných kurzech a přednáškách.

V roce 2015 se DC Dráček stalo členem sítě Mateřských Center ČR

Toto členství nám přináší mnoho výhod. Prioritou je pro nás sdílení informací. Účastníme se setkání všech center v Praze a ve středočeském kraji. Zde si vyměňujeme zkušenosti, inspirujeme se a předáváme kontakty na zajímavé lidi. Dalším významným pozitivem členství je podpora v oblasti žádostí o dotace a podpora vzdělávání. Aktivně se účastníme kurzů a školení k aktuálním tématům v oblasti výchovy a vývoje dětí. Zároveň využíváme pro naše zaměstnance možnost získání kvalifikace v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky. Vedoucí centra se účastní celostátních konferencí zaměřených na podporu rodin, zejména na oblast týkající se dětských skupin.

Význam dětského centra

Pro děti:
Jedná se většinou o místo prvního kontaktu dítěte s kolektivem. Dítě se tu naučí dorozumět se s vrstevníky, navázat kontakt s cizími dospělými, osmělit se, podělit se o hračky, prostor i pozornost rodičů. 
Také jim to dává možnost trochu se osamostatnit od svých maminek a pokoušet se prosadit mezi ostatními dětmi.
Díky interakci s vrstevníky se vyvíjí a zvyšuje tak svou emoční a sociální inteligenci.

Častým dotazem bývá, od jakého věku jsou návštěvy vhodné. Podle odborníků je to doba okolo 5. měsíce věku dítěte. Proto naše centrum poskytuje zázemí pro naše nejmenší:dětskou postýlku, velkou hrací deku s hrazdičkou, polohovací lehátko, přebalovací pult, křeslo na kojení, dětskou houpačku a hračky přiměřené kojeneckému věku.

Pro maminky:
Naše centrum poskytuje maminkám možnost navázání nových vztahů, pocit sounáležitosti s ostatními ve stejném období života a výměnu zkušeností. 
Návštěva poskytuje odreagování od každodenního stereotypu a krásné zpestření všedních dnů.

Zázemí

Naše centrum se nachází v budově školy – Pražská 14, hned vedle náměstí, naproti kostelu. Parkování je možné v přilehlých ulicích nebo na náměstí Herna je umístěna v 1. patře. Kočárky se nechávají v přízemí v uzavřené chodbě. 
Zvonky jsou elektronické (otevírání dveří) a označené. K dispozici je šatna, WC, herna, tělocvična a místnost s klavírem. V herně je k dispozici za malý poplatek káva, čaj, drobné občerstvení (zdravá výživa).